De ander zien in onderwijs, tekst en speelse ontmoetingen

Heldere teksten,

ervaringsgerichte trainingen,

goed lesmateriaal.

Elkaar werkelijk zien en begrijpen, dat is waar Iris tekst en onderwijs  zich met tekst, trainingen en lesmateriaal voor inzet. Iris tekst en onderwijs werkt veel voor de sector zorg- en welzijn en voor maatschappelijke organisaties om samen de wereld een beetje beter te maken. Belevingsgericht en met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Tekstschrijver

Iris tekst en onderwijs schrijft educatieve content, videoscripts, animaties, levensgeschiedenissen, artikelen en journalistieke stukken. Genuanceerd, bezield en gebaseerd op praktijksituaties en verhalen van echte mensen.

Trainer & docent

Iris tekst en onderwijs geeft onderwijs en ervaringsgerichte trainingen aan studenten en professionals in zorg en welzijn. Over afstemmen op mensen met dementie en zelfzorg voor de zorgverlener.

Onderwijsontwerper

Iris tekst en onderwijs ontwikkelt didactische blauwdrukken, lesmaterialen, onderwijsmodules en e-learnings. Brengt leerstof tot leven. Van leervraag tot eindproduct voor PO, VO, MBO, HBO en nascholingen. 

Leermodule eigen regie

Ben je een typische redder? Hoe reageer je op een ‘claimende’ cliënt? Hoe stimuleer je zelfredzaamheid en eigen regie? Met video’s, animaties en interactieve opdrachten daagt Iris tekst en onderwijs studenten uit om na te denken over hun rol als hulpverlener. Didactisch ontwerp en educatieve content voor uitgever Pearson.

Animatie dementie

Animatie over het verloop van dementie. Deze animatie maakt deel uit van een leermodule over dementie voor studenten welzijn, niveau 3 & 4. Ook voor andere doelgroepen ontwikkelt Iris tekst en onderwijs lesmaterialen, leermodules en trainingen over dementie.

Video zelfredzaamheid

Wanneer ben je nog zelfredzaam? Hoe bepaal je of iemand ondersteuning nodig heeft? Je ziet een gesprek tussen een cliënt en hulpverlener. De video is onderdeel van de leermodule ‘Eigen regie’. Iris tekst en onderwijs ontwikkelde het didactisch ontwerp en schreef de educatieve content.

Leermodule delier

Leermodules zijn complete e-learnings met interactieve video’s, leesteksten, animaties, opdrachten en toetsvragen. Iris tekst en onderwijs ontwerpt didactische blauwdrukken en schrijft educatieve content, inclusief videoscripts, animaties en toetsen. Deze leermodule was in opdracht van het Consortium Beroepsonderwijs.

De afgelopen jaren hebben wij veelvuldig gebruik mogen maken van Nanda’s expertise op gebied van ‘schrijven’. Schrijven in de breedste zin des woords. Auteurschap voor de ontwikkeling en realisatie van e-learning modules voor het MBO. Leermiddelen waarin films en animatie centraal staan. En dat bedoel ik met ‘in de breedste zin…’. Nanda beheerst verschillende disciplines waar het ‘schrijven’ betreft. Leestekst, voice-over tekst, teksten voor acteurs, toetsen, interactieve opdrachten etc. Een pracht pallet voor de realisatie van deze leermiddelen. Oog voor detail, accuratesse en nuance zijn woorden die het werk van Nanda kenmerken.

Testimonial Item

Robert van den Broek

Creatief directeur Pantamedia B.V.

Nanda weet op een veilige en vooral leerzame wijze de cursist uit te dagen om in de schoenen te staan van zichzelf, maar zeker ook in die van de cliënt/bewoner. Ze weet als geen ander hoe je een training moet geven, maar ook hoe de inhoud van elke training overzichtelijk en te volgen blijft voor de ander.

Testimonial Item

Jeroen Poels

Hoofd Opleiden - inCompany Training Stichting miMakkus

Nanda is een gedreven en deskundige educatieve auteur. Ze heeft een heldere en aansprekende schrijfstijl. Zij schrijft praktijkgericht en écht vanuit de rol van de beroepsbeoefenaar. Ze is altijd enthousiast en positief. Daarom is het heel prettig om met haar samen te werken, zoals ik als eindredacteur heb mogen ervaren tijdens het ontwikkelen van e-learnings voor beroepsbeoefenaren in de zorg. Nanda is kritisch, prikt door onduidelijkheden in de opdracht heen en komt met praktische oplossingen. Nanda is communicatief sterk, creatief en betrouwbaar.

Testimonial Item

Anneke Ormel

Eindredacteur Noordhoff

Voor de verschillende doelgroepen en onderwijsniveaus beschikt Nanda over de juiste taal en een breed palet aan didactische werkvormen, ook voor multimedia. Dit loopt uiteen van spannende verhalen voor kinderen van 9 jaar tot bondige scripts voor instructiefilms voor professionals. Richting opdrachtgevers en samenwerkingspartners is zij duidelijk en betrouwbaar.

Testimonial Item

Marcel Jansen

Nanda heeft het leerpad Basis dementie met veel enthousiasme en creativiteit ontwikkeld, waarbij ze de kaders van planning en richtlijnen niet uit het oog verloor. Voor Noordhoff Professional is Nanda een waardevolle collega.

Testimonial Item

Hanneke Bruintjes

Educatieve Content Ontwikkelaar Noordhoff

Nanda weet haar teksten zo te schrijven dat ze passen bij de doelgroep waarvoor ze schrijft. Informatie brengt ze op een compacte manier over zonder aan duidelijkheid en volledigheid in te boeten. Teksten wisselt Nanda af met leuke en afwisselende opdrachten die studenten uitdagen verder te kijken dan alleen de inhoud. Samenwerken met Nanda is fijn, omdat ze zich goed verdiept in de onderwerpen. Ze is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. In de samenwerking met Nanda is 1+1 altijd meer dan 2.

Testimonial Item

Jo-Anne Schaaf

Onderwijskundige en redacteur Uitgever Pearson

Teksten, trainingen, lesmateriaal en complete leermodules

Meer dan 25 jaar ervaring met verschillende doelgroepen

Mijn opdrachtgevers zijn educatieve uitgevers, onderwijsinstellingen, multimediabedrijven, overheden, zorginstellingen, musea, waterschappen en natuur- en milieu-organisaties. Incidenteel werk ik ook voor particulieren: familie en naasten van mensen met dementie.

e-learnings

E-learnings en content voor interactieve video’s, animaties, opdrachten en toetsen voor professionals in zorg- en welzijn. Over signaleren van veel voorkomende ziektes zoals dementie, diabetes en COPD. En over omgaan met probleemgedrag en stimuleren van een gezonde leefstijl.

trainingen

Incompany trainingen aan zorgprofessionals en aan studenten van de miMakkeropleiding. Over omgaan met mensen met dementie, NAH,  of een andere neurocognitieve stoornis. Trainingen in afstemmen, contact maken en in zelfzorg voor de zorgverlener.

onderwijsprojecten

Scholieren onderzoeken de luchtkwaliteit op hun route naar school. Is dit reden om een stukje om te fietsen? Onderwijsprojecten over de eigen leefomgeving, in opdracht van gemeente Den Haag, Amsterdam en Nijmegen.

multi-media

Didactische blauwdrukken ontwikkelen en uitschrijven in scripts en teksten voor mbo’s zorg- en welzijn en maatschappelijk werk. In opdracht van Pantamedia in samenwerking met met Consortium Beroepsonderwijs  en Pearson.

energie & klimaat

Educatie- communicatie- en participatieprojecten over duurzaamheid, water, energie, klimaat en dierenwelzijn. Voor PO, VO en burgers. In opdracht van overheden, onderwijsorganisaties, waterschappen en milieucentra.

Even voorstellen…

Kennis van en ervaring in verschillende vakgebieden

Mijn naam is Nanda Niemeijer, drijvende kracht achter Iris tekst en onderwijs. Ik hou van heldere taal. Van een complex onderwerp maak ik een duidelijk verhaal. Ik ben nieuwsgierig en wil zien wat jou beweegt of wat jij nodig hebt om in beweging te komen.

Oorspronkelijk ben ik opgeleid als cultureel antropoloog (drs) en docent. Mijn ‘gereedschapskist’ heb ik aangevuld met opleidingen en trainingen in sensorische informatieverwerking, opstellingenwerk, rouw- en verliesverwerking, miMakkusmethode, toetsdeskundige, projectmanagement, NIMA-communicatie en nog veel meer.

Dementie

Sinds mijn vader dementie kreeg, heeft de zorg voor mensen mijn dementie mijn speciale aandacht. In mijn teksten, trainingen, lesmateriaal én in speelse ontmoetingen. Als miMakker Nantje bezoek ik mensen met dementie. Een miMakker is een contactspecialist, die zelfs mensen die diep verzonken zijn bereikt. 

Presentie

Mijn werk als miMakker heeft me geleerd om present te zijn: echt met aandacht aanwezig te zijn. Ik ben pas tevreden als jij je gezien voelt. In de teksten die ik voor je schrijf, de trainingen waar je aan deelneemt of de onderwijsmodules die ik voor je maak.

Nanda Niemeijer

Helmond

Teksten en onderwijs op maat

Iris tekst en onderwijs - Nanda Niemeijer - daarom kiezen opdrachtgevers voor

Daarom kiezen opdrachtgevers voor

Iris tekst en onderwijs

01. Heldere taal

Teksten die lekker lezen in duidelijke taal.

 02. Veelzijdig en deskundig

Auteur, docent en onderwijsontwikkelaar.

03. Praktijk en theorie verbonden

Regelmatig in de zorg om te horen wat daar leeft. Zelf voor de klas gestaan.

 04. Creatief en belevingsgericht

Brengt teksten en leerstof tot leven.

05. Kwaliteit

Aandacht voor jouw verhaal en de sfeer van jouw organisatie.

06. Betrouwbaar

Nog nooit een deadline gemist.

Tekstschrijver, trainer, onderwijsontwerper

Bel of mail en vraag naar de mogelijkheden.