Nantje

Dementie en dan?

Voor iemand met dementie is de wereld als een puzzel waarvan steeds meer stukjes kwijtraken. Taal wordt onbegrijpelijk en alledaagse handelingen gaan steeds moeilijker.


Hoe blijf je dan in contact? Hoe ga je om met angst, onrust en boosheid? Met deze vragen worstelde ik toen mijn vader dementie kreeg. Inmiddels kan ik anderen hierbij helpen. Als miMakker Nantje maak ik contact met mensen met dementie en (zonder rode neus) train ik zorgverleners in het omgaan met mensen met dementie.

In de huiskamer zit mijn vader. De gastvrouw met de koffiekar stopt achter hem en vraagt: “Wilt u koffie”. Mijn vader kijkt mij niet begrijpend aan. “Koffie?” zeg ik rustig. Als de informatie na enkele seconden tot hem doordringt, knikt hij ja. De gastvrouw is al doorgelopen met de koffiekar.

Dementie: trainingen, levensverhalen, leermodules, óf bezoek van miMakker Nantje

miMakker Nantje

miMakker Nantje is een maatje voor mensen die zelf moeilijk contact maken. miMakker Nantje bezoekt mensen in verpleeghuizen en zorginstellingen, bij de dagopvang, woongroepen, en op verzoek ook thuis. miMakker Nantje laat de mens achter de ziekte stralen. En miMakker Nantje onderzoekt zorgvragen en rapporteert aan multidiciplinaire teams.

Levensverhaal

Herinneringen vervagen en familie-overleveringen kunnen verloren gaan door dementie.

Samen met de hoofdpersoon en zijn naasten geeft Iris tekst en onderwijs woorden aan dat wat voor het nageslacht bewaard wil blijven.

Om herinneringen op te halen, maak ik gebruik van muziek, foto’s, wandelingen, voorwerpen, geuren en smaken. Zo schrijven we samen geschiedenis!

Trainingen

Zorg jij voor iemand met dementie en wil jij hem beter begrijpen? Wil jij minder onrust en meer kwaliteit van leven? Wil jij écht contact kunnen maken, ook met iemand die al diep verzonken is? Hoe blijf je zelf overeind als de zorg voor anderen veel van je vraagt?

In ervaringsgerichte trainingen en workshops oefenen we met situaties waar elke zorgverlener mee te maken krijgt. Voor mantelzorgers, studenten en medewerkers in zorg en welzijn.

Leermodules

Iris tekst en onderwijs maakt lesmateriaal en educatieve content over dementie en onderwerpen die daarmee samenhangen. Bijvoorbeeld over eigen regie, delier en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Dit zijn complete scholingen voorzien van veel beeldmateriaal, zoals interactieve video’s. Iris tekst en onderwijs maakt het onderwijskundige ontwerp en schrijft alle teksten voor de educatieve content.

Nanda heb ik afgelopen jaar leren kennen als iemand die erg enthousiast en kundig is en die vooral met haar kennis van gedrag en de belevingswereld elk individu kan lezen en begrijpen.

Testimonial Item

Jeroen Poels

Hoofd Incompany trainingen Stichting miMakkus
miMakker Nantje - dementie - Iris tekst en onderwijs

miMakker Nantje

Nantje is mijn derde naam en alter ego. Als miMakker Nantje bezoek ik mensen met dementie. miMakker Nantje is geboren toen mijn vader dementie kreeg. Sindsdien heeft de zorg voor mensen met dementie mijn speciale aandacht. Als miMakker én in onderwijs en tekst.

Wat is een miMakker?

Een miMakker is specialist in het maken van contact met mensen met dementie, NAH of een verstandelijke beperking. In de ontmoeting draait het om gelijkwaardigheid, respect en elkaar zien. De mens achter de ziekte staat centraal.

Een miMakker is een ‘careclown’, ‘contactclown’ of ‘zorgclown’ die is opgeleid in de miMakkusmethode en voldoet aan jaarlijkse kwaliteitscontroles om haar registratie geldig te houden.

Belevingsgerichte zorg

miMakker Nantje stemt af op de beleving van de zorgvrager en wat er op dat moment nodig is. Zij heeft geen vaste act of voorstelling. Soms is er behoefte aan een uitbundig lied, aan dynamiek. Dan pakt Nantje haar gitaar erbij. Soms is het nodig om er alleen maar te zijn. De tijd te nemen om bij iemand te zitten, zonder dat er iets moet. Dan zoekt zij de stilte. Een bezoek van miMakker Nantje past bij belevingsgerichte- en persoonsgerichte zorg.

ervaringsgerichte trainingen-dementie-iris tekst en onderwijs 5

Zorgvragen en multi disciplinair overleg

miMakker Nantje onderzoekt zorgvragen en rapporteert aan zorgteams en bij multidisciplinair overleg. Zonder de rode neus geef ik trainingen aan mensen die zorgen voor iemand met dementie of een andere ziekte waardoor communicatie en contact moeilijker is. 

Sensorische informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking gaat over hoe onze zintuigen samenwerken en hoe de hersenen informatie verwerken. Daarbij kan veel mis gaan, zeker bij mensen met dementie of een andere neurocognitieve stoornis.

Als miMakker en als trainer onderzoek ik samen met zorgverleners onrust, ‘onbegrepen gedrag’ en prikkelverwerking.

Ik ben bevoegd docent, geregistreerd miMakker en geschoold in sensorische informatieverwerking.

miMakker Nantje ontmoet - dementie - Iris tekst en onderwijs - Nanda Niemeijer

Ik ben bevoegd docent en geregistreerd bij het CRKBO (zoek op N.A.N. Niemeijer).

Ik ben ook geregistreerd miMakker (zoek op Nantje).

miMakker Nantje, Levensverhaal of training?

Bel of mail en vraag naar de mogelijkheden.