Opdrachtgevers

Mijn opdrachtgevers zijn educatieve uitgevers, onderwijsinstellingen, multimediabedrijven, overheden, zorginstellingen, musea, waterschappen en natuur- en milieu-organisaties. Incidenteel werk ik ook voor particulieren: familie en naasten van mensen met dementie.

Uitgever Noordhoff

E-learnings en educatieve content voor nascholingen van zorgprofessionals, met multimedia.

Stichting miMakkus

Trainingen aan zorgprofessionals, mantelzorgers en studenten zorg- en welzijn.

Uitgever Pearson

Onderwijsontwerp en educatieve content voor multimediale leermodules voor tutor welzijn.

Beroepsonderwijs

Onderwijsontwerp en educatieve content voor multimediale leermodules voor MBO zorg-, welzijn en maatschappelijk werk.

Panta Media

Educatieve content en didactische blauwdrukken voor multimedia. Voor MBO zorg, welzijn, algemeen maatschappelijk werk en pedagogisch werk.

Gemeente Den Haag

Didactisch ontwerp, auteur en projectmanagement van Let’s Cradle the Party. Milieuvriendelijk ontwerpen voor VMBO-ers.

Gemeente Nijmegen

Trainer en projectmanager Cursus Duurzaam beheren voor gebouwbeheerders.

Gemeente Nijmegen

Ontwikkelaar, auteur, workshopleider en projectmanager van Aanpakkuuuh! Leskist met workshop over energie en klimaat voor groep 7 en 8.

Overheden en bedrijven

Communicatie en projectmanagement van Energie in de klas. Onderwijsproject voor praktijkonderwijs en VSO.

Utrechtse Heuvelrug

Communicatie, projectmanagement en mede-ontwikkelaar onderwijsproject voor PO, in opdracht gemeente Utrechtse Heuvelrug

Cito

Auteur toetshandleiding, toetsdeskundige en projectmanagement entreetoets 7.

IEEE

PR en communicatie voor een congres van IEEE op de TU Eindhoven.

Hogeschool Holland

Wetenschappelijke publicatie en lezing ‘Het dier als spiegel voor de mens?’

Vakgroep culturele antropologie

Wetenschappelijke publicatie Gif(t) voor de gast.

Groot Eindhoven

Correspondent in de jaren ’90 voor lokaal weekblad.

Gemeente Nijmegen

Trainer, mede-auteur en projectmanager van communicatie trainingen voor jongeren over energie & klimaat.

Gemeente Den Haag

Onderzoeksproject luchtkwaliteit voor bovenbouw HAVO/VWO. Auteur en projectmanager.

Gemeente Den Haag

Auteur, didactisch ontwerp en projectmanagent van onderzoeksproject luchtkwaliteit voor middelbare scholieren in Den Haag.

Gemeente Nijmegen

Didactisch ontwerp, auteur, pr & projectmanagement onderzoeksproject luchtkwaliteit voor HAVO/VWO in Nijmegen.

Milieucentrum Amsterdam

Auteur en didactische ontwerper onderzoeksproject luchtkwaliteit voor HAVO/VWO in Amsterdam.

ROVG

Auteur tijdschrift verkeerseducatie VO.

Karakter academie

Doorontwikkeling en in de markt zetten van trainingen en nascholingen over ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

Gemeente Lingewaard

Opzetten en begeleiden van participatieproject over inrichten openbare ruimte.

Musea en gemeente Nijmegen

Erfgoedproject voor basisscholen in Nijmegen. Mede-auteur en begeleiding pilot.

Spinactief

Brochure en teksten over het inrichten van natuurlijke schoolpleinen.

HH Delfland

Vakoverstijgend onderwijsproject over droge voeten, sterke dijken en schoon water voor VMBO en voor HAVO/VWO. Onderwijsontwerper, auteur en projectmanager.

Gemeente Den Haag

Educatief spel en lesmateriaal over water voor bovenbouw PO. Onderwijsontwerp, auteur en projectmanager.

Ontwikkelcentrum Ede

Resonans leermodule.

Compassion in World Farming

Educatieve rondreizende tentoonstelling met multimedia. Ontwikkeling lesmaterialen, pr & communicatie en projectmanager onderwijs Nederland.

CIWF

Mede bedenker en opzetten van campagnes in Nederland. Auteur van diverse communicatie-uitingen en lesmaterialen.